1. Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định 54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm;

– Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn;

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận sức khỏe;

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác nhận thời gian thực hành theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định 54/2017/NĐ-CP;

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy xác nhận kết quả thi do cơ sở tổ chức thi quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP cấp đối với trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược cấp theo hình thức thi;

– Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ, phải có các tài liệu chứng minh về việc đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ.

Lưu ý: Đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Các giấy tờ này phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định.

Mẫu số 02-PL1 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

 

Mẫu số 03-PL1 Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dược

2. Thủ tục thực hiện:

– Người đề nghị cấp Chứng chỉ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:

+ Bộ Y tế đối với trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ theo hình thức thi;

+ Sở Y tế đối với trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.

– Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

– Xem xét hồ sơ, cấp chứng chỉ hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

– Thẩm quyền cấp: Bộ Y tế (hình thức thi); Sở Y tế (hình thức xét hồ sơ).

– Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

– Phí: 500.000 đồng/hồ sơ.

 

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm quản lý nhà thuốc

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược 2019

Từ ngày 01/4/2019 Các nhà thuốc không thực hiện việc kết nối sẽ bị tạm ngưng kinh doanh thuốc

 

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.