Về vấn đề này thì tại Khoản 1 Điều 29 Luật Dược 2016 có quy định như sau:

Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực khi người hành nghề chết hoặc mất tích theo quyết định, bản án của Tòa án hoặc không có giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

Ngoài ra, cần lưu ý là mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược. Trên Chứng chỉ hành nghề dược ghi đầy đủ phạm vi hành nghề mà người có Chứng chỉ hành nghề dược đáp ứng Điều kiện và được phép hành nghề. Chứng chỉ hành nghề dược không quy định thời hạn hiệu lực và có giá trị trong phạm vi cả nước.

 

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm quản lý nhà thuốc

Thành phần hồ sơ và thủ tục thực hiện đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược 2019

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.