Cơ bảnThông dụngNâng cao
200.000/tháng
100.000/tháng
300.000/tháng
200.000/tháng
500.000/tháng
300.000/tháng
Cơ bảnThông dụngNâng cao
200.000/tháng
100.000/tháng
300.000/tháng
200.000/tháng
500.000/tháng
300.000/tháng
Liên thông với Cục Quản Lý Dược
Tạo đơn bán hàng
Tạo phiếu nhập kho
Báo cáo bán hàng
Thêm thuốc mới vào danh mục
Cập nhật và in bảng giá thuốc
Bán hàng theo tên thuốc gốc (hoạt chất)
Quản lý hóa đơn nhập
Quản lý nhập – xuất – tồn kho thuốc
Cảnh báo hạn dùng
Kiểm kê chi tiết theo lô
Báo cáo kho hàng hóa
Kiểm kê theo số lượng
Tạo liều thuốc
Cảnh báo hàng cận date
Cảnh báo hàng sắp hết
In tem barcode
Báo cáo hiệu quả kinh doanh
Cho phép mở 2 kho
Báo cáo tổng hợp chuỗi nhà thuốc
Chức năng bác sĩ kê toa
Quản lý danh sách bác sĩ
Bảng giá bán sỉ
Lập đơn bán sỉ
Lập phiếu thu/chi
Theo dõi công nợ bán sỉ
Số lượng user sử dụng tối đa135
Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline)3.000.0005.000.0007.000.000
Phiên bản cài đặt tại nhà thuốc (Offline)
3.000.0005.000.0007.000.000
  • Bảng giá dịch vụ được áp dụng từ ngày 01/01/2019
  • Thời gian thuê tối thiểu là 06 tháng