Tag Archives: chứng chỉ hành nghề dược

Thành phần hồ sơ và thủ tục thực hiện đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Dược

1. Thành phần hồ sơ: – Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định 54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm; – Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; – Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận…

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược 2019

1.Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược. Theo quy định tại Điều 13 Luật Dược 2016 thì điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược được quy định như sau: Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (sau đây gọi chung là văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt…