Tag Archives: chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực

Khi nào Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực?

Về vấn đề này thì tại Khoản 1 Điều 29 Luật Dược 2016 có quy định như sau: Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực khi người hành nghề chết hoặc mất tích theo quyết định, bản án của Tòa án hoặc không có giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn…