Việc nhập thuốc tại quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP phải đảm bảo những yêu cầu theo quy định tại Mục II Phụ lục I- 1b Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  • Nguồn thuốc được mua tại các cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp.
  • Có danh sách, hồ sơ theo dõi, lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín, đảm bảo chất lượng thuốc trong quá trình kinh doanh;
  • Chỉ mua các thuốc được phép lưu hành (thuốc có số đăng ký hoặc thuốc chưa có số đăng ký được phép nhập khẩu theo nhu cầu điều trị). Thuốc mua còn nguyên vẹn và có đầy đủ bao gói của nhà sản xuất, nhãn đúng quy định theo quy chế hiện hành. Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ của thuốc mua về;
  • Khi nhập thuốc, người bán lẻ kiểm tra hạn dùng, kiểm tra các thông tin trên nhãn thuốc theo quy chế ghi nhãn, kiểm tra chất lượng (bằng cảm quan, nhất là với các thuốc dễ có biến đổi chất lượng) và có kiểm soát trong suốt quá trình bảo quản;

Như vậy Dược sĩ khi nhập hàng hóa về cho Nhà thuốc của mình cần lưu ý các quy định như trên để thực hiện cho đúng. Và sử dụng Phần mềm quản lý nhà thuốc để quản lý việc liên thông thuốc theo đúng yêu cầu của Bộ Y Tế.

Rate this post

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.