Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT thì các trường hợp sau nhà thuốc phải thông báo thay đổi cho Sở y tế để thực hiện đánh giá lại GPP:

– Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược nhưng thay đổi loại hình cơ sở kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh doanh dược;

– Thay đổi vị trí cơ sở bán lẻ thuốc tại cùng địa điểm kinh doanh;

– Mở rộng cơ sở bán lẻ thuốc;

– Sửa chữa, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở bán lẻ thuốc.

Như vậy theo quy định này, Nhà thuốc chỉ phải đánh giá lại GPP với các trường hợp như trên. Còn trường hợp nhận chuyển nhượng lại Nhà thuốc GPP thì không phải thực hiện đánh giá lại GPP.

Nhưng phải có trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế nơi Nhà thuốc của bạn hoạt động kinh doanh để thông báo về hoạt động của mình tại quầy thuốc mới này. Đồng thời sử dụng Phần mềm quản lý nhà thuốc để liên thông dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia theo đúng quy định.

Rate this post

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.