Với đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và Dự án kết nối mạng toàn quốc các cơ sở cung ứng thuốc

Đối với nhà thuốc: Đến 01/01/2019 phải có thiết bị và triển khai ứng dụng CNTT thực hiện kết nối mạng bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa các nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển Giao thông tin cho cơ quản lý liên quan khi được yêu cầu.

Đối với Quầy thuốc: Đến 01/01/2020 phải có thiết bị và triển khai ứng dụng CNTT thực hiện kết nối mạng bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa các nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển Giao thông tin cho cơ quản lý liên quan khi được yêu cầu.

Đối với Tủ thuốc trạm y tế xã: Đến 01/01/2021 phải có thiết bị và thực hiện kết nối mạng bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra.

Hiểu được vấn đề khó khăn hiệu thuốc gặp phải, ngay khi có công văn, phần mềm quản lý nhà thuốc XPharma đã nhanh chóng làm thủ tục xin cấp phép kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia( CSDLDQG) 
Ngày 11/01/2019, phần mềm quản lý nhà thuốc XPharma được Cục Quản lý Dược cho phép kết nối CSDL Dược Quốc gia. 
Ngày 27/02/2019, XPharma được chứng nhận liên kết hệ thống thành công.

Với việc hỗ trợ liên thông có lựa chọn miễn phí khi dùng bản online trên XPharma, giúp các chủ nhà thuốc liên thông dữ liệu: thông tin thuốc, số lượng tồn kho, các giao dịch liên quan tới thuốc theo đơn bác sĩ dễ dàng lên CSDLDQG theo chuẩn Bộ Y Tế .

Rate this post

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.