Sở Y tế đã ban hành công văn số 6914/SYT-NVD ngày 11/12/2019 công bố danh sách 4279 nhà thuốc đăng ký tham gia bán thuốc bình ổn năm 2019-2020.

Danh sách các nhà thuốc tại đây

Được biết hầu hết các nhà thuốc đăng ký tham gia bán thuốc bình ổn giá năm 2019 – 2020 là các nhà thuốc lớn, được quản lý hầy hết bằng các phần mềm quản lý nhà thuốc, đáp ứng nhu cầu liên thông của cục quản lý dược…

Rate this post

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.