Tag Archives: Danh sách các nhà thuốc bình ổn giá thị trường

Danh sách các nhà thuốc đăng ký tham gia bán thuốc bình ổn năm 2019-2020 tại TP HCM

Sở Y tế đã ban hành công văn số 6914/SYT-NVD ngày 11/12/2019 công bố danh sách 4279 nhà thuốc đăng ký tham gia bán thuốc bình ổn năm 2019-2020. Danh sách các nhà thuốc tại đây Được biết hầu hết các nhà thuốc đăng ký tham gia bán thuốc bình ổn giá năm 2019 –…