Hoàn thiện lộ trình kết nối dữ liệu nhà thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh – 31/3/2019

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc;

Căn cứ Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn;

Căn cứ công văn số 1683/VPCP-KGVX ngày 01/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg về kết nối cơ sở cung ứng thuốc;

Căn cứ Kế hoạch số 326/KH-SYT ngày 17/01/2019 của Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2019;

Sở Y tế đã ban hành các văn bản để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế:

–  Công văn số 635/SYT-NVD ngày 14/02/2019 về việc thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc năm 2019;

–  Công văn số 814/SYT-NVD ngày 25/02/2019 về việc kết nối dữ liệu nhà thuốc vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia;

–  Công văn số 1226/SYT-NVD ngày 15/3/2019 về việc tạo tài khoản kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình kết nối nhà thuốc sẽ hoàn thiện vào ngày 31/3/2019. Tuy nhiên, tính đến ngày 26/3/2019, tình hình kết nối các cơ sở bán lẻ thuốc còn thấp (61,1%), cụ thể:

STTTên địa phươngSố cơ sở (Số liệu cấp phép)Số cơ sở (thực tế hoạt động)Số cơ sở cấp tài khoảnSố cơ sở cập nhật dữ liệuTỷ lệ kết nối phần mềmTỷ lệ liên thông
1Quận 11681681275275,6%40,90%
2Quận 2163123613749,6%60,70%
3Quận 31911501065570,7%51,90%
4Quận 4131131754257,3%56,00%
5Quận 52571891428975,1%62,70%
6Quận 62201911247564,9%60,50%
7Quận 73432541549160,6%59,10%
8Quận 834829116910058,1%59,20%
9Quận 93663131384644,1%33,30%
10Quận 102782111418466,8%59,60%
11Quận 11196126915672,2%61,50%
12Quận 124794791315927,3%45,00%
13Quận Bình Tân65258030817653,1%57,10%
14Quận Bình Thạnh40836223515264,9%64,70%
15Quận Gò Vấp49942827810765,0%38,50%
16Quận Phú Nhuận157101653164,4%47,70%
17Quận Tân Bình39929024817385,5%69,80%
18Quận Tân Phú41630022113573,7%61,10%
19Quận Thủ Đức3872981836261,4%33,90%
20Huyện Bình Chánh3962541687166,1%42,30%
21Huyện Cần Giờ131311484,6%36,40%
22Huyện Củ Chi34530024413081,3%53,30%
23Huyện Hóc Môn4153481904654,6%24,20%
24Huyện Nhà Bè167152855755,9%67,10%
Tổng cộng7.3946.0523.6951.93061,1%52,23%

– 5 địa phương có tỷ lệ kết nối cao nhất là Quận Tân Bình, Huyện Cần Giờ, Huyện Củ Chi, Quận 1, Quận 5.

– 5 địa phương có tỷ lệ kết nối thấp nhất là Huyện Hóc Môn, Quận Bình Tân, Quận 2, Quận 9, Quận 12.

– 5 địa phương có tỷ lệ liên thông cao nhất là Quận Tân Bình, Huyện Nhà Bè, Quận Bình Thạnh, Quận 5, Quận 11.

– 5 địa phương có tỷ lệ liên thông thấp nhất là Quận Gò Vấp, Huyện Cần Giờ, Quận Thủ Đức, Quận 9, Hóc Môn.

Để đảm bảo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc theo đúng tiến độ, Sở Y tế kiến nghị Ủy ban nhân dân quận/huyện chỉ đạo Phòng Y tế thực hiện một số nội dung sau:

– Đẩy nhanh việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn.

– Thông tin cho các nhà thuốc trên địa bàn về các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối để nhà thuốc biết và chọn nhà cung cấp phần mềm phù hợp, tạo điều kiện bình đẳng cho các đơn vị tiếp cận nhà thuốc có nhu cầu. Hiện nay, các đơn vị cung cấp phần mềm đều đã có chính sách và chương trình ưu đãi cho các cơ sở kinh doanh thuốc trong thời gian đầu sử dụng phần mềm.

– Sau thời điểm 31/3/2019, các nhà thuốc không thực hiện kết nối dữ liệu sẽ không duy trì được tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” – GPP. Sau khi được cấp tài khoản liên thông, các nhà thuốc phải thực hiện cập nhật dữ liệu xuất-nhập trong quá trình kinh doanh thuốc.

– Từ ngày 01/4/2019, Phòng Y tế báo cáo về Sở Y tế danh sách các cơ sở kinh doanh thuốc chưa thực hiện kết nối. Sở Y tế sẽ tiến hành công tác hậu kiểm cơ sở bán lẻ thuốcvà Phòng Y tế sẽ kiểm tra chuyên đề về kết nối nhà thuốc. Các nhà thuốc không thực hiện việc kết nối sẽ bị tạm ngưng kinh doanh thuốc.

SỞ Y TẾ TP.HCM

 

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm quản lý nhà thuốc đạt chuẩn kết nối

Mở Nhà Thuốc 2019, Cần gì?

Những tiêu chuẩn lựa chọn nhà thuốc của người dân

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.