Thủ tục cấp, cấp lại, Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược được quy định tại Luật Dược 2016 như sau:

– Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược nộp hồ sơ đến cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp; 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại, Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược, người đứng đầu cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược cấp Chứng chỉ hành nghề dược; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Thời hạn cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Khoản 8 Điều 24 của Luật này là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.

Trên đây là quy định về Thủ tục cấp, cấp lại, Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật dược 2016.

Trân trọng!

Có thể bạn quan tâm:

Phần mềm quản lý nhà thuốc

Khi nào Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực?

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dược 2019

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.