Tag Archives: thực tập nhà thuốc

Sinh viên Ngành Dược khi đi thực tập Nhà thuốc cần lưu ý

Nếu sinh viên nghành Dược muốn trở thành một Dược sĩ Nhà thuốc giỏi sau khi tốt nghiệp ra trường thì cần phải chú trọng việc thực hành, thực tập Nhà thuốc vì đây là thời gian sinh viên ngành Dược được học thực tế từ việc nhập hàng, kiểm hàng và kỹ năng giao…