Tag Archives: phần mềm ứng dụng

Đến 31/12 chuyển sang sổ khám bệnh điện tử toàn bộ

Ngành y tế phải hoàn thành mục tiêu 31-12-2020 thay thế toàn bộ sổ khám sức khoẻ bằng giấy sang hình thức điện tử ( sổ khám bệnh điện tử) để theo dõi cụ thể hồ sơ sức khoẻ của từng người dân. Hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Tại lễ…