Tag Archives: chăm sóc sức khỏe

10 lợi ích của IoT trong chăm sóc sức khoẻ

IoT là chữ viết tắt của “Internet of Things”. Theo định nghĩa của Wikipedia, IoT là mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc mạng lưới thiết bị kết nối Internet, là một kịch bản của thế giới, khi mà mỗi đồ vật, con người được cung cấp một định danh của riêng mình. Và…