Tag Archives: Bệnh viện Internet

Tìm hiểu mô hình “Bệnh viện Internet” ở Trung Quốc

Trung Quốc đã thử nghiệm mô hình “Bệnh viện Internet” nhằm giúp người dân có thể tiếp cận các bác sĩ của các bệnh viện tuyến cuối mà không phải đến bệnh viện Bệnh viện internet – Một mô hình thông minh, có ích với người dùng Với mô hình “Bệnh viện Internet”, khi có nhu cầu được…