1. Bán lẻ thuốc thành phẩm: thuốc có số đăng ký, thuốc chưa có số đăng ký, thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị và thuốc pha chế theo đơn (nếu có bố trí khu vực pha chế theo đơn).


2. Nhập khẩu thuốc để phục vụ cho hoạt động của toàn bộ chuỗi nhà thuốc GPP và cung ứng cho thị trường.


3. Được ưu tiên trong việc tham gia đấu thầu cung cấp thuốc quốc gia, thuốc cho bệnh viện sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.


4. Cung cấp thuốc cho các chương trình mục tiêu y tế quốc gia theo đúng các quy định liên quan.


5. Cung cấp thuốc cho các đối tượng bảo hiểm y tế theo đúng các quy định liên quan.


6. Các doanh nghiệp có chuỗi từ 10 nhà thuốc đạt GPP trở lên được mua thuốc của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền xuất, nhập khẩu thuốc để bán lẻ trong Chuỗi nhà thuốc GPP và phục vụ cho các hoạt động kinh doanh khác.

7. Chuỗi nhà thuốc GPP:
a. Được nhận các tài liệu chuyên môn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý chuyên ngành.
b. Được mời tham dự các hội thảo có liên quan.
c. Được in dòng chữ “đạt GPP” trên biển hiệu, tủ quầy, giá kệ và các bao bì đựng thuốc.
d. Được tham gia các chương trình quảng bá nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP của Bộ Y tế, Sở Y tế.
đ. Được mở rộng phạm vi và đối tượng kinh doanh theo đúng quy định của Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

XPharma là phần mềm quản lý nhà thuốc kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu Dược Quốc Gia đáp ứng đầy đủ theo các yêu cầu của Cục Quản Lý Dược và các Sở Y tế.

XPharma cung cấp giải pháp quản lý tổng thể dành cho các chuỗi nhà thuốc GPP để quản lý tập trung các cửa hàng, các kho thuốc, dược phẩm, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, phân cấp quyền sử dụng chi tiết theo các tính năng, theo địa điểm hoặc phân vùng làm việc,… giúp các công ty có thể quản lý nhiều nhà thuốc ở nhiều địa điểm khác nhau.

Với những tính năng thông minh, tiện ích XPharma đã được nhiều chuỗi nhà thuốc lớn tin dùng như : Minh Châu, Mỹ Châu, Thiên Ngọc, Thiên Phát, Thanh Ngọc, Hương Ngọc…

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.