Công bố các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 08/7/2019.

STT TÊN ĐƠN VỊ
1 Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel
2 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Ipharm
3 Công ty cổ phần phần mềm Effect
4 Công ty công nghệ thông tin VNPT – Trung tâm giải pháp y tế điện tử
5 Công ty cổ phần Pymepharco
6 Công ty TNHH mạng y tế cộng đồng
7 Công ty cổ phần Izisoft Việt Nam
8 Công ty TNHH công nghệ và thương mại Ánh sáng
9 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Moss
10 Công ty TNHH công nghệ Asean Việt Nam
11 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Song Ân
12 Công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity
13 Công ty cổ phần dược phẩm Maxtrust
14 Công ty cổ phần Vinfa, tập đoàn Vingroup
15 Công ty cổ phần dịch vụ và phát triển công nghệ Goldstar Việt Nam
16 Công ty cổ phần phần mềm y tế Việt Nam
17 Công ty cổ phần công nghệ FBS
18 Công ty cổ phần Sphacy
19 Công ty TNHH giải pháp kỹ thuật số DH
20 Công ty cổ phần phần mềm Citigo
21 Công ty cổ phần đầu tư Medlink
22 Công ty TNHH MTV One Health
23 Công ty TNHH Web Nhà thuốc
24 Công ty cổ phần công nghệ và thương mại y dược Linkphar
25 Công ty cổ phần giải pháp y tế thông minh
26 Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm
27 Công ty TNHH tin học Đăng Quang
28 Công ty TNHH Manaphar
29 Công ty TNHH Công nghệ phần mềm Tpsoft
30 Công ty cổ phần giải pháp phần mềm linh hoạt
31 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Go
32 Công ty TNHH giải pháp E2E
33 Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu
34 Công ty TNHH TMDV tin học Phan Nguyễn
35 Công ty cổ phần phần mềm Trung Việt
36 Công ty TNHH MTV công nghệ thông tin Thế giới di động
37 Công ty TNHH giải pháp thông minh Sprogroup
38 Công ty TNHH Hà Thắng
39 Công ty TNHH giải pháp quản lý điểm việt
40 Công ty cổ phần CNTT Cam
41 Công ty TNHH phần mềm Fomes
42 Công ty cổ phần không gian mạng
43 Công ty TNHH phần mềm SHPT
44 Công ty cổ phần công nghệ Vietinfo

XPharma của Công ty Cổ phần Công nghệ FBS là một trong số phần mềm đã kết nối liên thông với Cổng Dược Quốc Gia của Bộ Y Tế ngay khi quy định này có hiệu lực từ đầu năm 2019.

5/5 - (2 votes)

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.