Các cơ sở bán buôn thuốc phải có máy tính kết nối internet và quản lý phân phối thuốc bằng phần mềm vi tính.

 

Có cơ chế chuyển thông tin về việc phân phối chất lượng thuốc giữa nhà sản xuất với khách hàng cũng như chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý khi được yêu cầu. Đó là quy định của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết, theo Thông tư 02/2018/TT-BYT, quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (các thông tư này có hiệu lực từ ngày 26.3.2018). Và đây cũng là yêu cầu bắt buộc với các cơ sở nhập khẩu, sản xuất thuốc.

Các cơ sở bán lẻ cũng bắt buộc phải có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với lộ trình: Đối với Nhà thuốc: đến ngày 1.1.2019 phải kết nối mạng, kiểm soát xuất xứ, giá cả nguồn gốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán, chất lượng thuốc giữa các nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý khi được yêu cầu. Với quầy thuốc, đến ngày 1.1.2020 thực hiện quy định như trên; tủ thuốc trạm y tế xã: đến ngày 1.1.2021 thực hiện kết nối mạng kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra.

Theo Cục Quản lý dược, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đối với nhà thuốc nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát được thuốc kém chất lượng, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn.

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.