Tag Archives: vai trò

Phát huy vai trò của cơ sở bán lẻ thuốc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

            Nhà thuốc là nơi cung cấp dịch vụ và thông tin chăm sóc sức khỏe được đa số người dân ưa chuộng. Với xu hướng hiện nay tại Việt Nam, nhà thuốc là nơi đầu tiên người dân tiếp cận khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Vai trò của nhà thuốc trong…