Tag Archives: ứng dụng kỹ thuật số

9 ứng dụng kỹ thuật số làm tăng sức mạnh của hệ thống y tế

Sức khỏe kỹ thuật số (digital health), hay sử dụng các công nghệ kỹ thuật số cho sức khỏe,  đã trở thành một chuyên đề thực tiễn rất được sự quan tâm của xã hội, trong đó sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông truyền thống và các sản phẩm…