Tag Archives: Thu hồi toàn quốc Gel rửa tay khô ANTI-COR

Thu hồi toàn quốc Gel rửa tay khô ANTI-COR

Ngày 12/5/2020, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn số 6141/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi Gel rửa tay khô ANTI-COR Do tình hình dịch Covid -19 các mặt hàng khẩu trang hay nước rửa tay khô đặc biệt hiếm hàng nên dẫn đến các mặt hàng cung cấp thiếu sự…