Tag Archives: dịch bệnh covid19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 16/03/2020

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 16/03/2020 như sau: Tình hình dịch bệnh COVID-19: – Tổng số trường hợp COVID-19 tại Tp. Hồ Chí Minh xác định đến ngày 16/03/2020: 08 trường hợp (03 trường hợp đã khỏi bệnh và…