Tag Archives: cơ sở khám chữa bệnh

Các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dịch COVID-19 các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, đảm bảo phục vụ nhu cầu nhân dân… Các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động trở lại theo sự chỉ đạo của chính…