Tag Archives: bộ phận một cửa tại cục quản lý dược

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý Dược

Để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid -19, Văn phòng Cục Quản lý Dược tổ chức tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của Cục vào các ngày thứ Bảy trong tuần. Quý khách gặp vướng mắc trong quá trình nộp…