Ngày 23/08/2019 Cục Quản Lý Dược ra Công văn số 14399/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phấm mỹ phẩm Kem dưỡng trắng da ngăn ngừa nám Life linh chi new today và sản phẩm Kem bôi da Yousee không đạt chất lượng.

Kem dưỡng trắng da ngăn ngừa nám Life linh chi new today
Kem bôi da Yousee

Rate this post

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.